August 22 - August 25

2019

eslite hotel

Taipei

2018福爾摩沙國際藝術博覽會 票價一覽表

票別                      票價                      條件                         銷售期間

早鳥一日票            300 元                                            即日起至 7/12 23:59 止

早鳥套票(一日)       450 元            專刊一本+一日票一張      即日起至 7/12 23:59 止

早鳥三日票            700 元                                            即日起至 7/12 23:59 止

早鳥套票(三日)       900 元           專刊一本+三日票一張       即日起至 7/12 23:59 止

專刊乙本               240 元                                             即日起至 7/12 23:59 止

現場售票

票別                      票價                      條件                         銷售期間

一日票            400 元                                              即日起至 7/15 17:30 止

套票(一日)       600 元            專刊一本+一日票一張       即日起至 7/15 17:30 止

三日票            900 元                                              即日起至 7/15 17:30 止

套票(三日)      1100 元           專刊一本+三日票一張        即日起至 7/15 17:30 止

專刊乙本          300 元                                             即日起至 7/15 17:30 止

票種說明

凡於 7/12 前購票者,享有早鳥優惠價格。

- 票券可於雙展場(松山文創園區 + 誠品行旅)使用。

- 憑電子票券,可於現場兌換大會實體票券。

- 一日票可在雙展場可分別作單次性使用,每次為期一天,不限制參觀日期。

- 三日票可 在雙展場可多次進出,不限制參觀日期。

- 票券經打洞後,則無法再於其他日期再次於該打洞展場入場。

- 會展結束前半小時停止售票。

ART FORMOSA 福爾摩沙國際藝術博覽會

8/22 , 2019 貴賓預展

8/23 - 8/25 , 2019 公眾展期

TAIPEI 台北|eslite hotel 誠品行旅

 

福爾摩沙國際藝術博覽會 執行委員會

(大苑藝術會展有限公司)

地址:104台北市中山區朱崙街91號4樓

電話:+ 886-2-2772-5950

傳真:+ 886-2-2772-5953

Email:artformosa.fair@gmail.com

官方網站:www.art-formosa.com